Tehnologija-energija prihodnosti

fuzija

FUZIJA

Zagotovo ste že slišali za pojem FUZIJA. A kaj sploh fuzija je?

Vsak atom je sestavljen iz jedra, ki predstavlja skoraj vso maso atoma in elektronov, ki se premikajo okoli jedra. Za vse jedrske reakcije je najbolj pomembno jedro. To je sestavljeno iz nukleonov, ki so pozitivno nabiti protoni in pa nevtralni nevtroni. Skupno število nukleonov daje masno število elementa (A). Energija, ki drži nukleone v jedru, se imenuje vezavna energija in to energijo je potrebno dovesti, da lahko jedro razpade. Vezavna energija preračunana na nukleon je pri lahkih kemijskih elementih majhna, največjo vrednost doseže pri masnih številih (A) od 50 do 100, nato pa se začne zmanjševati. Vezavna energija, preuračunana na nukleon je največja pri železu, kar pomeni, da  jedra težja od železa praviloma razpadajo (fisija), lažja pa se zlivajo (fuzija). Z večanjem atomske mase postaja razmerje med nevtroni in protoni vedno večje in ravnotežje sil v jedru se začne rušiti. Tako so vsi elementi z masivnim številom večjim od 200, nestabilni oziroma radioaktivni – torej primerni za fisijo.

Fisija je torej razcep jeder, fuzija pa zlivanje manjših jeder v težja jedra. Masa novega jedra je manjša od vsote mas starih jeder.

Po elementarni enačbi, ki je podal Albert Einstein, ki pravi da je maso telesa moč pretvoriti v energijo, se torej sproti energija.

Povzeto po “Vojvodič, Tuma, Gubeljak, Kozak in Kosec – Energija prihodnosti – jedrska fuzija”

Upamo, da ste s napisanim prispevkom, malo bližje k razumevanju fuzije, ki jo bomo sodeč po trendih v tehnogoliji, vedno več srečevali oziroma slišali o njej.